Skip to content

Pricer ökar antalet utestående aktier

Share:

Pricer har under juni månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammet från 2017, minskat det egna innehavet med totalt 227 994 B-aktier. Vid ut...

Pricer har under juni månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammet från 2017, minskat det egna innehavet med totalt 227 994 B-aktier. Vid utgången av juni innehade bolaget därmed 477 137 B-aktier. Totalt 110 494 644 aktier var utestående.
 

Aktieslag 30 juni 2020
 
     
Aktieslag Antal aktier Röster per aktie Antal röster
  Serie A 225 523 5 1 127 615
  Serie B 110 746 258 1 110 746 258
  Totalt antal aktier resp. röster 110 971 781   111 873 873
       
  Varav eget innehav 477 137 1 477 137
Totalt antal utestående aktier resp. röster 110 494 644   111 396 736

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904
info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 08:30 CET.

 
Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer