Skip to content

Pricer ökar antalet utestående aktier

Share:

Pricer har under maj månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammen från 2013 och 2014, minskat det egna innehavet med totalt 2 759 B-aktier....

Pricer har under maj månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammen från 2013 och 2014, minskat det egna innehavet med totalt 2 759 B-aktier. Vid utgången av maj innehade bolaget därmed 1 075 903 B-aktier. Totalt 109 895 878 aktier var utestående.För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, CFO: +46 8 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 29 maj 2015 kl. 16.00.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)
Västra Järnvägsgatan 7
SE-111 64 Stockholm
Sverige

Hemsida: www.pricer.com 
Telefon: +46 8 505 582 00
Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer