Skip to content

Pricer ökar antalet aktier med 0,2 %

Share:

Pricer har under mars månad emitterat 2 480 000 B-aktier med anledning av optionsprogram till anställda. Det totala antalet utestående aktier har därmed ök...

Pricer har under mars månad emitterat 2 480 000 B-aktier med anledning av optionsprogram till anställda. Det totala antalet utestående aktier har därmed ökat till 1 057 998 163, en ökning på 0,2 %. Denna information offentliggörs i enlighet med 4 kap 9 § lagen om handel med finansiella instrument.  För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00


I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdag, 31:a mars 2011 kl. 13:00.


Pricer
erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer