Skip to content

Pricer nyrekryterar på marknadsavdelningen

Share:

Pricer har anställt Nazneen Ayaz som Global Communications Manager. Hon startade 2 februari 2015. Anledningen till rekryteringen är att man vill förbättra och förstärka marknadskommunikationen.

Nazneen kommer att vara baserad på Pricers huvudkontor i Stockholm. Hon har mer än tio års erfarenhet i roller som Communications Manager, Marketing Communications Manager, Product Marketing Manager, kommunikationskonsult och journalist och kommer närmast från Gambro och Anoto.

Nazneen har en kandidatexamen i internationellt företagande från Uppsala Universitet och en journalistexamen från JMK, Stockholms Universitet.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Vestin, VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndag, 16 februari 2015 kl. 14:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer