Skip to content

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail lägger uppföljningsorder om 50 MSEK

Share:

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS Retail, med fler än 265 butiker runt om i Nederländerna, har lagt en uppföljningsorder om cirka 50 MSEK relaterat till det pågående projektet att installera Pricers system med digitala prisetiketter i samtliga butiker.

Ordervärdet för den första etappen redovisades i Pricers orderingång för andra kvartalet 2020. Enligt tidigare kommunicerad plan har en uppföljningsorder om 50 MSEK nu mottagits, vilken kommer att ingå i Pricers orderingång för det fjärde kvartalet 2020. Ambitionen är fortsatt att installationen av alla butiker ska vara avslutad under första kvartalet 2021.

                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068

Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 08.30 CET.

 

Om Pricer

Pricer AB, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer