Skip to content

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail lägger order om 90 MSEK

Share:

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS har lagt en ny order om cirka 90 MSEK för installation av digitala prisetiketter i 128 tidigare Coop-butiker. Installationen är planerad att inledas under första kvartalet 2023 med en första leverans planerad i november 2022 och följande leveranser i mars 2023.

Pricers kund PLUS har tidigare aviserat ett samgående med Coop i Nederländerna. Det sammanslagna bolaget får namnet PLUS och blir den tredje största dagligvarukedjan i Nederländerna. Tillsammans med Coops cirka 300 butiker får bolaget totalt cirka 550 butiker.

För två år sedan fattade PLUS det strategiska beslutet att installera Pricers system med digitala prisetiketter i alla sina butiker. Lösningen baseras på Pricers molnbaserade plattform Pricer Plaza som tillsammans med etiketterna SmartTag Power ökar effektiviteten i flera butiksprocesser i hela kedjan.

Efter en lyckad implementering av Pricers lösning i alla PLUS-butiker påbörjade PLUS installation av lösningen i 80 Coopbutiker, vilket kommunicerades i februari 2022. Den nuvarande ordern avser den andra fasen av installationen av ytterligare 128 Coopbutiker.

– Vi har ett långsiktigt samarbete med Pricer för att säkerställa en tillförlitlig och stabil lösning för effektiv butiksdrift. Vi värdesätter den framtidssäkra plattformen som hjälper oss att hantera olika butiksprocesser såsom plock av e-handelsorder, optimering av processer för inventering och lagerhantering samt effektiv prishantering, säger Duncan Hoy, vd för PLUS.

– Vi är mycket stolta över det förnyade förtroendet från PLUS och deras val av en tillförlitlig lösning för butikskommunikation, säger Magnus Larsson, tillförordnad vd för Pricer.

Ordervärdet på cirka 90 MSEK inkluderar kostnaden för Pricer Plaza och framtida teknisk support, och redovisas i Pricers orderingång för andra kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, tf vd, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2022 kl. 17.00 CET.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer