Skip to content

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail lägger order om 100 MSEK

Share:

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan PLUS Retail, med fler än 265 butiker runt om i Nederländerna, har lagt en order om cirka 100 MSEK som ett första led i installationen av Pricers system med digitala prisetiketter i samtliga butiker. Det totala projektvärdet för samtliga 265 butiker beräknas uppgå till cirka 165 MSEK.

Ordervärdet för den första etappen redovisas i Pricers orderingång för andra kvartalet 2020. Leveranser inom ramen för ordern är planerade att initialt starta under andra kvartalet och accelerera under tredje kvartalet 2020. Order för resterande delar av projektet beräknas komma under andra halvåret 2020, och ambitionen är att installationen av alla butiker ska vara avslutade under första kvartalet 2021.

PLUS Retail kommer att använda den molnbaserade plattformen Pricer Plaza i syfte att öka effektiviteten i flera butiksprocesser. Efter lyckade tester i butik har PLUS Retail beslutat att Pricer Plaza och den nya generationen prisetiketter, SmartTag Power, kommer att användas av alla butiker.

Prisetiketternas förmåga att blinka i realtid medför betydande effektiviseringsmöjligheter av flera butiksprocesser och PLUS Retail avser använda teknologin för personalintensiva aktiviteter som plock i butik av e-handelsorder, inventering och lagerhantering.

– Vi värdesätter att Pricer kan erbjuda en innovativ lösning som är tillförlitlig och hållbar. Vi strävar alltid efter att förbättra kundupplevelsen, och de nya lösningarna innebär ett stort mervärde för både våra kunder och butiksägare, säger Duncan Hoy, vd på PLUS Retail.

– Pricer erbjuder innovativa lösningar för digitalisering av butiksprocesser genom hårdvara, mjukvara och molnbaserade applikationer, vilket kommer att ge PLUS Retail en stor fördel på marknaden. Vi ser fram emot att hjälpa PLUS Retail att effektivisera butiksdriften och förbättra kundupplevelsen, säger Helena Holmgren, vd på Pricer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068

Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 10:00 CET.

Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer