Skip to content

Pricer: Nederländska dagligvarukedjan Plus lägger order om 55 MSEK

Share:

Den nederländska kooperativa dagligvarukedjan Plus har lagt en order om cirka 55 MSEK för installation av digitala prisetiketter i 80 tidigare Coop-butiker. Installationen är planerad att påbörjas i april 2022 och slutföras före utgången av året.

Pricers kund Plus aviserade nyligen ett samgående med Coop i Nederländerna. Det sammanslagna bolaget får namnet Plus och blir den tredje största dagligvarukedjan i Nederländerna. Tillsammans med Coops cirka 300 butiker får bolaget totalt cirka 550 butiker.

För två år sedan fattade Plus det strategiska beslutet av installera Pricers system med digitala prisetiketter i alla sina butiker. Lösningen baseras på Pricers molnbaserade plattform Pricer Plaza, som ökar effektiviteten i flera butiksprocesser i hela kedjan, och etiketterna SmartTag Power.

Efter en lyckad implementering väljer nu Plus att installera Pricers plattform i 80 av Coops butiker. Prisetiketternas förmåga att blinka i realtid medför betydande effektiviseringsmöjligheter av flera butiksprocesser genom att använda teknologin för aktiviteter som plock i butik av e-handelsorder, inventering och lagerhantering, effektiv prishantering och minimering av matsvinn.

– Vi värdesätter att Pricer kan erbjuda en innovativ lösning som är tillförlitlig och hållbar, säger Duncan Hoy, vd för Plus.

– Pricers innovativa lösningar för digitalisering av butiksprocesser genom hårdvara, mjukvara och molnbaserade applikationer har gett Plus en stor fördel på marknaden. Det förnyade förtroendet från Plus visar tydligt varför Pricers snabba, skalbara och framtidssäkra lösning är ett självklart val för ledande butikskedjor som vill effektivisera butiksdriften och förbättra kundupplevelsen, säger Helena Holmgren, vd för Pricer.

Ordervärdet på cirka 55 MSEK inkluderar inte kostnaden för Pricer Plaza, installation och framtida teknisk support, och redovisas i Pricers orderingång för första kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Holmgren, vd och koncernchef, 0702-870 068

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 11.00 CET.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer