Skip to content

Pricer: Ledande amerikansk detaljhandelskedja lägger uppföljningsorder

Share:

Best Buy har lagt en beställning för att installera Pricers system med digitala prisetiketter i ytterligare 119 butiker. Det uppskattade värdet på den nya ordern är cirka 107 miljoner SEK och kommer att ingå i Pricers orderingång för det fjärde kvartalet 2020.

Leveranserna planeras att påbörjas under det andra kvartalet 2021 och vara slutförda innan utgången av 2021.

                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Donald Charles Jackson, President Pricer, Inc., +1 404 863-2399

Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068

info@pricer.com

 

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2020 kl. 15:30 CET.
 

Om Pricer

Pricer AB, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer