Skip to content

Pricer lanserade på NRFs Big Show i New York sin banbrytande lösning för produktpositionering i realtid för detaljhandeln

Share:

Pricer, den ledande leverantören av elektroniska hyllkantsetiketter och digitala hyllkantslösningar, använder sin infraröda kommunikationsteknik för att positionera produkter i vanliga butiker.

Pricer lanserar den första lösningen för automatisk positionering i realtid av hyllkantsetiketter, och därmed produkter, baserat på infraröd (IR) kommunikation och beräkningsalgoritmer. Produktens position beräknas genom trilaterering av den elektroniska hyllkantsetiketten. När etiketten svarar på kommunikation syns signalen från ett antal punkter i kommunikationsnätverket och genom signalstyrkan avgörs avståndet till etiketten.

Pricers lösning med med automatisk produktpositionering är unik och har varit en efterlängtad funktion för detaljhandeln. Den öppnar upp möjligheter för effektivare detaljhandel såväl som bättre kundservice för omni-kanal. Med förmågan att positionera produkterna i realtid kan företag interagera med kunder på butiksgolvet, hjälp kunder att hitta varor samt säkerställa efterlevnad av planogram.

Pricer samarbetar med flera ledande detaljhandelskedjor för att testa och utvärdera lösningen. Dessa samarbeten har resulterat i flera lyckade försök att integrera av kunder och produkter såväl som process-förbättringar i butik, främst inom lagerhantering.

IDC, ett globalt marknads- och analysföretag, beskriver förmågan till automatiserad positionering av produkter som den 3e plattformen i butikens infrastruktur och möjliggör interaktion i realtid mellan produkter, människor och processer. IDC räknar med att marknaden för dessa lösningar, inklusive ESL, kommer att växa till $28 miljarder 2020.

I en tid då digitalisering av fysiska butiker är en prioritet för detaljhandeln har många lösningar för positionering av produkter utvecklats och fallerat, då de inte lämpat sig för butiksmiljöer på grund av det stora antalet artiklar samt att det normalt inte finns ström vid hyllkanten.

”Pricer är det enda företag som erbjuder de tre grundläggande komponenterna för digitalisering av butiken; positionering av personer, positionering av produkter samt möjligheten till interaktion vid hyllkanten”, säger Jonas Vestin, Pricer CEO. ”Pricers IR-infrastruktur är navet i vår lösning för produktpositionering och är en beprövad teknik som kommer att klara butiksplattformens behov tack vare kommunikationshastighet, stabilitet och skalbarhet.” tillägger Jonas.

På NRF förra året lanserade Pricer möjligheten att positionera och guida kunder i butik och gjorde den banbrytande lanseringen av en energisnål, integrerad ljussignal för att visuellt vägleda sista sträckan till varan. Ljussignalen underlättar produktidentifiering och förbättrar shoppingupplevelsen för kunden. Den förbättrar även effektiviteten i butiksprocesserna genom att med ljussignaler indikera var aktiviteter ska utföras i butiken samt varna för låg lagernivå. Pricer installerar de nya lösningarna i butiker runt om i världen.

Pricer ställer ut på NRF:s Big Show 2016 i New York i monter 4429 med demonstrationer av produktpositionering, lösningar för kundguidning och click-and-collect samt en djupdykning i IR-världen.

Därefter gör Pricer en tvådagars lansering av produktpositionering i Stockholm den 19–20 februari och man planerar sin lansering i Europa på Eurocis.

Mer information:
Valérie-Anne Gauci-Roussel, Marketing Manager: +33 (0)6 62 40 77 29

Pricer är världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers ESL-plattform baserad på infraröd teknik är snabb, robust, skalbar och går att koppla till digitala applikationer. Pricers olika helhetslösningar är alla baserade på denna intelligenta och flexibla plattform och bygger på dessa fem grundpelare inom detaljhandeln:

•    Price (pris) – att garantera prisintegritet för att maximera försäljning och marginaler
•    Performance (resultat) – att effektivisera och optimera verksamheten: hastighet, flexibilitet, spetskompetens, etc.
•    Promotion – att skräddarsy och förstärka marknadsföring både digitalt och vid hyllkanten
•    Personalisation (kundanpassning) – att hantera och förbättra kundens köpupplevelse
•    Prediction (prognos) – att använda stora datamängder (Big Data) för att hjälpa kunderna och för att förbättra butiksresultatet.

Pricer, grundat i Uppsala 1991, erbjuder den säkraste och snabbaste lösningen för digital kommunikation vid hyllkanten. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor, stora såväl som små, byggvaruhandlar, elektronikkedjor och specialbutiker. Pricers plattform har redan installerats i mer än 13 500 butiker hos ledande handlare över hela världen.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer