Skip to content

Pricer: Justerad leveransplan och minskat ordervärde för Best Buys ESL-projekt

Share:

I december 2019 och februari 2020 mottog Pricer order från Best Buy för att utrusta totalt cirka 680 butiker i USA med Pricers system för digitala prisetiketter under 2020 till ett totalt ordervärde motsvarade cirka 925 MSEK. Till följd av de restriktioner som införts som en konsekvens av covid-19 och som begränsar Best Buy från att bedriva verksamhet fullt ut i sina butiker, har Pricer och Best Buy nått en överenskommelse om att minska projektets omfattning med 150 butiker och att senarelägga leveransen av 40 butiker till 2021. Det reviderade totala projektvärdet uppskattas till cirka 820 MSEK, varav cirka 760 MSEK avser leveranser till 490 butiker under 2020.

– Under rådande omständigheter gäller det att finna pragmatiska lösningar på de situationer som uppstår. Pricer och Best Buy har ett långsiktigt samarbete för digital butikskommunikation som sträcker sig långt bortom covid-19. Vårt fokus kommer också fortsättningsvis vara att göra det möjligt för Best Buy att genomföra sin digitala strategi så effektivt som möjligt, säger Pricers vd Helena Holmgren.

– Med hänsyn till de extraordinära omständigheter som råder har vi dragit ned på installationstakten av digitala prisetiketter i våra butiker. De digitala prisetiketter som vi har i vissa Best Buy-butiker förbättrar upplevelsen för såväl medarbetare som kunder, och vi ser fram emot att stärka denna inverkan när vi rullar ut teknologin på bredare front i vår kedja framöver, säger Brian Tilzer, chef för digitalisering och teknologi på Best Buy.

                                           

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Donald Charles Jackson, President Pricer, Inc., +1 404 863-2399
Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068
Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904
info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 17:00 CET.

Om Pricer
Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer