Skip to content

Pricer får tilläggsorder från ledande amerikansk detaljhandelskedja

Share:

Best Buy har beställt Pricers digitala prisetiketter och tillhörande digitala lösningar för installation i ytterligare cirka 30 butiker. Det uppskattade vä...

Best Buy har beställt Pricers digitala prisetiketter och tillhörande digitala lösningar för installation i ytterligare cirka 30 butiker. Det uppskattade värdet av den nya ordern är 45 miljoner kronor som kommer att ingå i Pricers orderingång för det andra kvartalet 2018. Leveranserna förväntas vara genomförda innan utgången av 2018.
   

För mer information, vänligen kontakta:
Donald Charles Jackson, VD Pricer, Inc., +1 404 863-2399 eller Helena Holmgren, t.f. VD, Pricer AB, +46 70 2870068

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 16:30 CET. 
   

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer