Skip to content

Pricer får order från Cora i Belgien

Share:

Pricer har fått en order från det belgiska dotterbolaget i detaljhandelskedjan Cora som ska installera Pricers lösning med elektroniska hyllkantsetiketter...

Pricer har fått en order från det belgiska dotterbolaget i detaljhandelskedjan Cora som ska installera Pricers lösning med elektroniska hyllkantsetiketter i sex av sina hypermarkets. Ordervärdet motsvarar cirka 5 MSEK och leverans sker genom partnern Fujitsu. Cora började installera Pricers lösning i sina franska butiker under 2010. Kedjan finns representerad i sex länder.

– Det är med stor tillfredsställelse vi fortsätter utrullningen i Coras butiker utanför Frankrike samtidigt som vi ser en fortsatt expansion även i Frankrike, säger Fredrik Berglund, VD för Pricer.
 
 

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 10:e juni 2011 kl. 14:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                             Hemsida:www.pricer.com
Bergkällavägen 20-22                                   Telefon: +46 8 505 582 00
SE-192 79 Sollentuna                                    Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer