Skip to content

Pricer får en första flerbutiksorder från ledande gör-det-själv-kedja

Share:

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag 16 september kl. 16:00

Praktiker i Ungern har tecknat avtal med Pricers partner Szintezis om en första installation av Pricers system för elektroniska hylletiketter, ESL, i fem av kedjans 17 butiker i Ungern. Installationerna ska vara klara senast andra kvartalet 2009. Uppskattningsvis är avtalet värt 6 MSEK för Pricer.

Efter en lyckad pilotinstallation med ESL-etiketter i Praktiker i Budapest med både segments- och pixelbaserade etiketter, lade företaget, som är den fjärde största gör-det-själv-kedjan i Europa, två order om omedelbar installation av Pricers ESL-lösning. Dessutom bekräftade Praktiker sitt val av Pricer som exklusiv ESL-leverantör för de kommande butikerna.

– Vi har som policy att stötta våra kunder med IT-lösningar som kommer dem direkt till gagn och med ett ESL-system kan vi se till att priserna alltid är korrekta. Vi installerade den första ESL-lösningen för ett år sedan och är nu redo att ta nästa steg, säger Dr. Sandor Onody, finanschef vid Praktiker.

Praktiker har 427 butiker i nio länder, varav Ungern har valts för den första fasen av ESL-installationen.

– Det känns oerhört spännande att öppna upp det här marknadssegmentet genom en stor kedja. Livsmedelshandeln var först med att inse vilken lönsam investering ett ESL-system är och dess fördelar för verksamheten. När nu en ledande gör-det-själv-kedja som Praktiker drar samma slutsatser ökar vår marknadspotential avsevärt säger Charles Jackson, VD för Pricer.

– Praktiker’s order är resultatet av det utmärkta stöd de fick från Szintezis, vår partner i Ungern. Detta tillsammans med vår förmåga att erbjuda en skalbar lösning som stödjer billigare etiketter och grafiska etiketter i samma butik var en vinnande kombination, säger Oron Branitzky, Vice President Sales vid Pricer.

Om Praktiker: Praktiker, (FWB: PRAG) baserad i Kirkel, Saarland, Tyskland, är den fjärde största gör-det-själv-kedjan i Europa. De öppnade sin första butik 1978 och har idag 427 butiker under två varumärken (Praktiker och Max Bahr) i nio Europeiska länder. Koncernens verksamhet är placerad i Tyskland, Luxemburg, Ungern, Grekland, Rumänien, Turkiet, Polen och Ukraina.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, VD Pricer AB, 08-505 582 00

Bifogade filer