Skip to content

Pricer får en beställning från italienska dagligvarukedjan Tosano för utrullning i samtliga butiker

Share:

Pricer AB (publ) har fått en beställning på cirka 60 MSEK från den italienska dagligvarukedjan Tosano avseende en full utrullning av sitt system med digitala prisetiketter i samtliga butiker.

Tosano, en italiensk dagligvarukedja med 15 storformatsbutiker, har lagt en beställning för att utrusta samtliga sina butiker med Pricers system med digitala prisetiketter. Tosano kommer att integrera Pricers avancerade digitala lösningar, såsom dynamisk produktpositionering och InstantFlash-funktionalitet, för en ny applikation som syftar till att optimera logistikflödet från det externa lagret till butikshyllan.

Därutöver kommer Pricer och Tosano att ingå ett strategiskt samarbete för att integrera Pricers hyllkants-kamera i lösningen med avsikt att ytterligare förbättra effektiviteten i flertalet butiksprocesser baserat på dataanalys.

Ordervärdet är cirka 60 MSEK och ingår i Pricers orderingång för det tredje kvartalet 2019. Leveranserna beräknas vara färdiga innan utgången av 2019.

       
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Cacciatore, Country Manager Pricer Italy +39 347 2505228
Helena Holmgren, VD och Koncernchef, +46 702 870 068
Susanne Andersson, CFO, +46 730 668 904
info@pricer.com
        
Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 15:30 CET.

       
Om Pricer
Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer