Skip to content

Pricer får beställningar från befintlig kund i Frankrike

Share:

En fransk dagligvarukedja har inkommit med beställningar för att uppdatera flera befintliga butiksinstallationer i Frankrike med nya segmentsbaserade digit...

En fransk dagligvarukedja har inkommit med beställningar för att uppdatera flera befintliga butiksinstallationer i Frankrike med nya segmentsbaserade digitala etiketter samt komplettera med grafiska etiketter i utvalda avdelningar med färskvaror. Värdet på beställningarna är cirka 40 miljoner kronor och kommer att ingå i Pricers orderingång för tredje kvartalet 2018. Leveranserna beräknas påbörjas under innevarande år men till största delen äga rum under 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Christophe Desloge, Managing Director Pricer SAS +33 6 07804534 eller Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 70 2870068

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com. 

Bifogade filer