Skip to content

Pricer får beställning från befintlig kund i Frankrike

Share:

Dagligvarukedjan Carrefour har lagt en beställning av Pricers system med digitala prisetiketter till totalt 43 av sina butiker i Frankrike. Värdet på ordern är drygt 50 miljoner kronor och kommer att ingå i Pricers orderingång för det andra kvartalet 2020. Leveranserna beräknas vara slutförda innan utgången av 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer AB, +46 (0)702 870 068

Susanne Andersson, CFO Pricer AB, +46 (0)730 668 904

info@pricer.com

 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020 kl. 11:00 CET.
 

Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet.

För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer