Skip to content

Pricer får beställning från befintlig kund i Frankrike

Share:

Carrefour har inkommit med en beställning för att uppdatera digitala prisetiketter i 33 av sina storformatsbutiker i Frankrike. Värdet på ordern är drygt 4...

Carrefour har inkommit med en beställning för att uppdatera digitala prisetiketter i 33 av sina storformatsbutiker i Frankrike. Värdet på ordern är drygt 40 miljoner kronor och kommer att ingå i Pricers orderingång för tredje kvartalet 2018. Leveranserna beräknas vara slutförda innan utgången av året.

För mer information, vänligen kontakta:
Christophe Desloge, Managing Director Pricer SAS +33 6 07804534 eller Helena Holmgren, t.f. VD, Pricer AB, +46 70 2870068

 
Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 12:00 CET. 

 
 
Pricer
grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com. 

Bifogade filer