Skip to content

Pricer avslutar första kompletta utrullning av elektroniska hyllkantsetiketter med epapperslösning inom dagligvaruhandel

Share:

Delhaize Belgiens implementering av Nasdaq Stockholm-noterade Pricers lösning är klar. Den internationella belgiska dagligvaruaktören blir därmed den första integrerade livsmedelskedjan som utrustat alla sina butiker med elektroniska hyllkantsetiketter med epapperslösning.

Pricer är det första företaget som utrustat dagligvaruhandel och elektronikhandel med grafiska epappersetiketter, ett område företaget har djupa och detaljerade kunskaper inom. I dag är grafiska epappersetiketter en branschstandard och Delhaize var första livsmedelskedja att förutse och införa detta.

Delhaize valde Pricers grafiska premiumetiketter eftersom de har den mest papperslika läsbarheten, på grund av företagets kunskap inom detaljhandeln, för enkelheten i att implementera elektroniska hyllkantsetiketter och möjligheten till tvåvägskommunikation.

Med ett komplett införande av grafiska etiketter i alla sina butiker, tar Delhaize ett helhetsgrepp på den digitala omvandling som butiker står inför i dag. Elektroniska hyllkantsetiketter möjliggör för Delhaize att börja med automatisk prisuppdatering i alla sina butiker. Etiketterna öppnar även upp för nya möjligheter rörande processkontroll och förbättringar.

– Vi är stolta över att samarbeta med Delhaize och över att de valt Pricer som partner för sitt förbättringsarbete och i sitt sökande efter de bästa digitala lösningarna för ökad produktivitet och förhöjd köpupplevelse”, säger Jonas Vestin, VD, Pricer och fortsätter:

– Pricer har nyligen lanserat helt nya mjukvarulösningar som tillsammans med Pricers elektroniska hyllkantsetiketter möjliggör för detaljhandelskedjor att enkelt omvandla sina fysiska butiker till digitala kontaktytor.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Vestin, VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 6 oktober 2015.

 
Pricer
är världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers ESL-plattform baserad på infraröd teknik är snabb, robust, skalbar och går att koppla till digitala applikationer. Pricers olika helhetslösningar är alla baserade på denna intelligenta och flexibla plattform och bygger på dessa fem grundpelare inom detaljhandeln:

•    Price (pris) – att garantera prisintegritet för att maximera försäljning och marginaler

•    Performance (resultat) – att effektivisera och optimera verksamheten: hastighet, flexibilitet, spetskompetens, etc.

•    Promotion – att skräddarsy och förstärka marknadsföring både digitalt och vid hyllkanten

•    Personalisation (kundanpassning) – att hantera och förbättra kundens köpupplevelse

•    Prediction (prognos) – att använda stora datamängder (Big Data) för att hjälpa kunderna och för att förbättra butiksresultatet.

Pricer, grundat i Uppsala 1991, erbjuder den säkraste och snabbaste lösningen för digital kommunikation vid hyllkanten. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor, stora såväl som små, byggvaruhandlar, elektronikkedjor och specialbutiker. Pricers plattform har redan installerats i mer än 13 500 butiker hos ledande handlare över hela världen.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer