Skip to content

Pricer AB utser Magnus Midgard till tillförordnad CFO

Share:

I samband med att konsultavtalet med interim CFO, Annika Blondeau Henriksson, löper ut idag har Pricer utsett bolagets koncernredovisningschef Magnus Midga...

I samband med att konsultavtalet med interim CFO, Annika Blondeau Henriksson, löper ut idag har Pricer utsett bolagets koncernredovisningschef Magnus Midgard till tillförordnad CFO. Magnus har mångårig erfarenhet från Deloitte där han innan sitt tillträde på Pricer tidigare i år varit Senior Manager och auktoriserad revisor. Under tiden för tillförordnandet kommer Magnus ingå i bolagets koncernledning.

Arbetet med att rekrytera en ersättare pågår.
   

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, t.f. VD, Pricer AB, +46 70 2870068


Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018 kl. 14:00 CET.
  

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer