Skip to content

Pricer AB uppdaterar de finansiella målen

Share:

Pricers styrelse har fattat beslut om att uppdatera de finansiella målen för bolaget.

Som en konsekvens av den transformation som bolaget genomför, och som kommunicerats tidigare, och ett ökat fokus på lönsam tillväxt har styrelsen för Pricer AB fastställt följande långsiktiga finansiella mål:

Omsättningstillväxt

Den årliga omsättningstillväxten ska vara i nivå med marknaden eller minst 15 procent.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ska överstiga 8 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Wenthzel, tf CFO, + 46 70 862 01 22

Magnus Larsson, vd och koncernchef, +46 70 431 68 51

info@pricer.com

Denna information utgör insiderinformation som Pricer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid publicering av detta pressmeddelande.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer