Skip to content

Pricer AB: Tillförordnad VD Helena Holmgren blir nu VD

Share:

Styrelsen i Pricer AB har utsett Helena Holmgren till ny VD i bolaget. Hon tillträder tjänsten idag.

Helena Holmgren har varit t.f. VD i Pricer sedan augusti 2017. Helena har en bakgrund som CFO i Pricer AB och tidigare i Edgeware AB.

– Jag ser fram emot att fortsätta VD-jobbet på Pricer. Pricer är ett starkt varumärke med en bra position på marknaden. Under min tid som t.f. VD och tidigare som CFO i bolaget har jag lärt känna alla medarbetare runt om i världen, och jag ser fram emot att fortsätta vårt fina samarbete. Jag är glad att få möjligheten att utveckla Pricer vidare på en marknad där det för närvarande sker stora förändringar, och där våra kunder inom detaljhandeln kräver starka samarbetspartners för sin digitala transformation i butiken, säger Helena Holmgren.

– Jag är glad att Helena har gått med på att bli Pricers VD och koncernchef. Hon har under sin tid som t.f. VD visat prov på bra ledarskap i kombination med en förmåga att skapa entusiasm i organisationen. Jag är övertygad om att hon har de förutsättningar som krävs för att skapa tillväxt och bra finansiell utveckling för Pricer under kommande år, säger Bernt Ingman, styrelseordförande i Pricer AB.


  
För mer information, vänligen kontakta:
Bernt Ingman, styrelseordförande Pricer AB, +46 (0)70 7515760 eller Helena Holmgren, VD Pricer AB, +46 (0)70 2870068


  
Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2018 kl. 13:00 CET.


  
Pricer
grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.


Bifogade filer