Skip to content

Pricer AB: StrongPoint tecknar avtal i Baltikum för leverans av Pricers system

Share:

Pricers återförsäljare StrongPoint har ingått ett avtal med en av de största dagligvarukedjorna i Baltikum avseende leverans, installation och service av P...

Pricers återförsäljare StrongPoint har ingått ett avtal med en av de största dagligvarukedjorna i Baltikum avseende leverans, installation och service av Pricers system med digitala prisetiketter. Den första delen av avtalet avser en pilotbutik i var och en av de tre baltiska länderna, med en efterföljande möjlighet att leverera till samtliga butiker i kedjan. Avtalet avser en delinstallation med etiketter i några avdelningar i butikerna och har ett uppskattat ordervärde på upp till 15 miljoner svenska kronor.

Leveranserna kommer att påbörjas under 2019 och beräknas vara slutförda innan utgången av 2020. Ordervärdet under detta avtal kommer att redovisas i Pricers orderingång i takt med att order mottas från StrongPoint.

”Pricer och StrongPoint har sedan flera år ett framgångsrikt samarbete på ett flertal marknader. Det är glädjande att se denna framgång sprida sig till Baltikum, en region som vi gemensamt bearbetat de senaste åren”, säger Mats Arnehall, Sales Director på Pricer.

 
För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 (0)70 2870068


 
Pricer
grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com. 

Bifogade filer