Skip to content

Pricer AB: NorgesGruppen väljer StrongPoint och Pricer för ny utrullning av ESL system

Share:

Pricers norska återförsäljare StrongPoint har träffat en överenskommelse med NorgesGruppen om att utrusta upp till 350 Joker-butiker med Pricers digitala s...

Pricers norska återförsäljare StrongPoint har träffat en överenskommelse med NorgesGruppen om att utrusta upp till 350 Joker-butiker med Pricers digitala system. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till ca 60 miljoner norska kronor, varav den övervägande delen utgörs av Pricers leverans. Projektet avses påbörjas under 2018 och bedöms vara avslutat innan utgången av 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD, Pricer AB, +46 (0)70 2870068


Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:50 CET.


Pricer
grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com. 

Bifogade filer