Skip to content

Pricer AB: NorgesGruppen väljer StrongPoint och Pricer för ny utrullning av digitala prisetiketter

Share:

Pricers norska återförsäljare StrongPoint har mottagit en beställning från NorgesGruppen att installera Pricers system för digital butikskommunikation i yt...

Pricers norska återförsäljare StrongPoint har mottagit en beställning från NorgesGruppen att installera Pricers system för digital butikskommunikation i ytterligare 200 butiker. Ordervärdet för Pricer är cirka 65 MSEK. Leveranserna planeras vara slutförda innan utgången av 2020.

- NorgesGruppen är en betydelsefull kund sedan många år och tillsammans med StrongPoint ser vi med stolthet och glädje fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Helena Holmgren, VD och koncernchef i Pricer.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, vd och koncernchef Pricer, +46 (0)702 870 068
Susanne Andersson, CFO, +46 (0)730 668 904

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 16:45 CET.
 

Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer