Skip to content

Pricer AB: CFO lämnar sitt uppdrag

Share:

Pricers CFO, Susanna Zethelius, har meddelat att hon lämnar bolaget för en liknande roll i ett annat bolag. Arbetet med att utse en efterträdare inleds omedelbart.

– Jag vill tacka Susanna för hennes tid på Pricer. Hon har spelat en avgörande roll under en tid av förändring. Utan hennes stora engagemang, uppriktighet, ihärdighet och humor skulle arbetet ha varit mycket svårare och inte lika givande. Jag önskar henne all lycka till framöver, säger Magnus Larsson, vd och koncernchef för Pricer.

– Pricer står inför en spännande tid av tillväxt och möjligheter. Min tid här har varit otroligt stimulerande och lärorik, och jag är tacksam över att ha fått vara delaktig i bolagets utveckling de senaste åren. Det har inte varit ett lätt beslut att lämna en så dynamisk miljö och ett fantastiskt team, säger Susanna Zethelius.

Susanna Zethelius kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under tiden arbetet med att utse en efterträdare pågår, dock längst under sex månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 16.00 CET.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer