Skip to content

Ny organisation i Pricer

Share:

Till följd av tidigare annonserade ledningsförändringar i Pricer där bolagets CFO Helena Holmgren tillträtt som tillförordnad VD och koncernchef, samt Char...

Till följd av tidigare annonserade ledningsförändringar i Pricer där bolagets CFO Helena Holmgren tillträtt som tillförordnad VD och koncernchef, samt Charles Jacksons flytt till USA där han tillträder som President Pricer, Inc. och Head of Americas region vid sidan om sin roll som vice VD och global marknadschef, kommer ett antal ytterligare förändringar genomföras i bolagets ledning.

Johan von Konow, tidigare R&D Manager Hardware development, tillträder som VP R&D med ansvar för all produktutveckling i bolaget.

Nils Hulth, tidigare Chief Digital Officer, tillträder som Head of Sales Pricer AB med ansvar för försäljningen utanför Frankrike och Americas-regionen.

Annika Blondeau Henriksson tillträder den 4 september som interim CFO. Annika har lång erfarenhet av ledande ekonomibefattningar, bl.a. inom Autoliv, Gambro och FLIR. Under de senaste åren har Annika arbetat i flera liknande interimsroller.

Pricers ledningsgrupp kommer i och med dessa förändringar bestå av Helena Holmgren, Charles Jackson, Torbjörn Möller, Johan von Konow, Nils Hulth och Annika Blondeau Henriksson.

Därutöver kommer Christophe Desloge som anställdes 2015 som Commercial Director French Independents, tillträda som General Manager Pricer SAS och Head of France den 1 september.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, t.f. VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 11:00 CET.  

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer