Skip to content

Nordamerikansk dagligvarukedja digitaliserar butiker med Pricer Plaza till ett värde av 90 MSEK

Share:

Pricers partner JRTech Solutions har tecknat avtal med en ledande nordamerikansk dagligvarukedja avseende den molnbaserade plattformen Pricer Plaza, som möjliggör automatisering och kommunikation i butik, i initialt 50 av kedjans butiker.

Värdet på avtalet uppgår till cirka 90 MSEK. Installationen av Pricer Plaza och digitala etiketter i initialt 50 butiker är planerad att slutföras senast vid utgången av 2024. Kunden är en av de största dagligvarukedjorna i Nordamerika med fler än 1500 dagligvarubutiker och apotek, och installationen är den största fullskaliga installationen av fyrfärgsetiketter i Nordamerika.

– Efter ett års noggrann utvärdering genom en pilotinstallation är vi oerhört glada över förtroendet från den här ledande kedjan. Deras val är ett bevis på vårt engagemang för att utveckla upplevelsen i butik genom modern teknik, samtidigt som arbetet effektiviseras i butikerna och kundnöjdheten stärks. Vi ser fram emot att stötta deras digitala transformationsresa med våra butikslösningar, säger Mats Arnehall, Chief Commercial Officer, Pricer.

– Under det senaste året har vi i nära samarbete med vår kund arbetat intensivt med att påvisa värdet, kapaciteten och skalbarheten hos Pricers teknologi och de implementeringslösningar vi erbjuder. Som en del av processen har kunden gått över till att göra digitala kampanjer med de senaste SmartTAG fyrfärgsetiketterna och kunden kommer även att använda etiketterna för att effektivisera arbetet både idag och framåt, säger Diego Mazzone, vd och koncernchef, JRTech Solutions.

Ordervärdet på cirka 90 MSEK innefattar inte Pricer Plaza och teknisk support, och tas upp i Pricers orderingång för andra kvartalet 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Arnehall, Chief Commercial Officer, +46 70-8108084

Magnus Larsson, vd och koncernchef, +46 70 431 68 51

info@pricer.com

Denna information utgör insiderinformation som Pricer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid publicering av detta pressmeddelande.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Om JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions Inc. är ett privatägt företag med huvudkontor i Montreal, Quebec. JRTech Solutions Inc. är den ledande leverantören i Kanada av elektroniska hyllkantsetiketter och den största distributören av Pricers elektroniska hyllkantsetiketter i Nordamerika med över 1300 butiksinstallationer sedan 2008. För mer information, besök www.jrtechsolutions.com.

Bifogade filer