Skip to content

Ledande franska hemmafix-kedjan Castorama installerar Pricers nya generation av elektroniska hyllkantsetiketter

Share:

Castorama, en av Europas största hemmabygghandlare som är ägd av Kingfisher Group, kommer att uppgradera sina franska installationer av Pricers hyllkantsetiketter till Pricers senaste generation av digitala hyllkantslösningar med den s k SmartFlash teknologin, en blinkande ljusindikator på etiketten. Installationerna ska slutföras under tredje kvartalet 2016 och representerar ett ordervärde i det första kvartalet 2016 om ca 40 miljoner kronor.

”Vi är stolta att stärka vårt partnerskap med Castorama”, säger Jonas Vestin, VD för Pricer AB. ”Detta är ett viktigt besked om trovärdighet i vår kommunikationsplattform och de digitala lösningar den kan stödja.”

Med mer än 45 000, upp till 75 000 digitala etiketter per butik, kommer den automatiserade digitala hyllkanten att möjliggöra för personalen att ge förbättrad service till konsumenten och förbättra effektiviteten inom t ex lagerhantering. Castorama ökar ansträngningarna för att möta kundernas behov i s k omnichannel och investerar i mer kraftfulla IT verktyg för att framgångsrikt digitalisera butikerna. Castorama har valt att inkludera Pricer i denna förändringsprocess och planerar att testa ett flertal av Pricers viktigaste digitala lösningar i Castoramas 10 000 kvadratmeter stora flaggskeppsbutik i Ormesson, söder om Paris, under sommaren 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Vestin, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00
Helena Holmgren, CFO, Pricer AB, +46 70 287 00 68

   
Informationen är sådan som Pricer AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2016 kl. 11:30.

 
Pricer
grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer