Skip to content

Ledande amerikansk detaljhandelskedja väljer Pricers digitala hyllkantslösningar

Share:

En ledande amerikansk detaljhandelskedja har tecknat ett avtal med Pricer avseende en utrullning av Pricers digitala hyllkantslösningar i 60 av sina butiker. Avtalets värde uppskattas till ca 70 MSEK som beräknas ingå i Pricers orderingång under tredje kvartalet 2017. Leveranserna är avsedda att påbörjas under tredje kvartalet 2017.

’Detta är en särskilt betydelsefull affär för Pricer då den vid sidan om sin storlek även utgör den första stora utrullningen av vårt system på den amerikanska marknaden’, säger Donald Charles Jackson, VD Pricer, Inc.


För mer information, vänligen kontakta:

Donald Charles Jackson, VD Pricer, Inc., eller Helena Holmgren, CFO, Pricer AB, +46 8 505 582 00


Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 08:30 CET. 
Pricer
grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com. 

Bifogade filer