Skip to content

Investering i Pricers lösning lönar sig på 18 månader enligt ny studie

Share:

Pricers marknadsledande automatiserings- och kommunikationslösningar för butiker har visat sig ge en betydande avkastning på investeringen. Arbetet blir effektivare och den digitala tekniken hjälper butikerna att slå vakt om marginalerna. Detta enligt ”The Total Economic Impact™ of Pricer”– en studie som genomförts av Forrester Consulting i november 2022 på uppdrag av Pricer.

I studien har Forrester undersökt kostnadsbesparingar och affärsfördelar med Pricers lösning baserad på elektroniska hyllkantsetiketter, och resultatet visar på en femårig avkastning på investeringen på 277 procent.

Efter att ha genomfört djupintervjuer med representanter för tre dagligvarukedjor med Pricers lösning i sina butiker, har Forrester viktat resultaten och tagit fram siffror för en genomsnittlig dagligvarukedja med 500 butiker och flera olika försäljningskanaler. Förutom avkastningen på investeringen visar Forresters studie att Pricers lösning även ger ett nettonuvärde på 96,02 miljoner euro. Kostnaden för lösningen tjänas dessutom in på bara 18 månader, vilket tydligt visar Pricers förmåga att snabbt generera värde för butikerna.

Enligt studien bidrar Pricers lösningar till att effektivisera arbetet och spara tid tack vare automatiserade prisändringar, snabbare plock och packning av e-handelsorder i butiken samt effektivare påfyllnad av varor. Digitaliseringen gör inte bara arbetet enklare utan butiksägarna får även bättre kontroll över prissättning och resultat, i en tid då butikernas redan knappa marginaler pressas av ett inflationstryck som påverkar kostnaderna för produktion, leveranser och arbetskraft.

Förutom de operativa vinsterna pekar Forresters studie ”Total Economic Impact™ of Pricer” också på ytterligare fördelar med att använda Pricers lösning. Till exempel ger de digitala lösningarna en förbättrad kundupplevelse genom mer dynamiska och exakta priser och kampanjerbjudanden, utökad produktinformation vid varuhyllorna samt mer innehåll och displayer som ger ökat kundengagemang – något som dagens konsumenter i allt högre grad efterfrågar.

– Forresters studie visar det långtgående värde som elektroniska hyllkantsetiketter ger, både när det gäller verksamhetens effektivitet och ökad lönsamhet. Men den understryker också en viktig förändring i hur tekniken används för att skapa värde. Lösningarna togs ursprungligen fram för att kunna göra snabba, automatiska prisändringar som minskade arbetskraftskostnaderna och säkerställde att priset i hyllan var detsamma som i kassan. Numera finns det många användningsområden och tekniken möjliggör så mycket mer. Den utgör den dynamiska länken mellan produkten och konsumenten. Idag kan elektroniska hyllkantsetiketter förmedla ett erbjudande, men också göra ändringar i realtid – inte bara vad gäller priser, utan också kampanjerbjudanden. Detta är avgörande för dagligvaruhandlare som vill vinna konkurrensfördelar med sitt erbjudande, snarare än att bara konkurrera ut varandra med priset och på så sätt undvika en kapplöpning mot botten, säger Magnus Larsson, tillförordnad vd på Pricer.

Läs mer om hur Pricers lösning kan ge ökat värde och avkastning på investeringen, öka lönsamheten och modernisera butikernas infrastruktur – ladda ner hela studien ”The Total Economic Impact™ of Pricer” på pricer.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, tf vd, 0704-316 851

Mats Arnehall, Head of Region Europe, 070-8108084

info@pricer.com

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer