Skip to content

Helena Holmgren utsedd till tillförordnad VD och koncernchef i Pricer AB

Share:

Helena Holmgren, idag CFO i Pricer AB, har utsetts till tillförordnad VD och Koncernchef i Pricer AB från 14 augusti 2017 under övergångsperioden till dess ny vd rekryterats. Hon efterträder Andreas Renulf som tidigare sagt upp sin anställning men som kvarstår som rådgivare till tillförordnad VD under uppsägningstiden.

Helena tillträdde som CFO i Pricer AB i mars 2015 och kom då närmast från rollen som CFO i Edgeware AB där hon varit under 6 år. Helena har tidigare innehaft olika ekonomibefattningar, främst inom business control, på bl.a. Intrum Justitia och EF Education i Sverige och USA.

För mer information, vänligen kontakta:
Bo Kastensson, Styrelseordförande, Pricer AB, +46 8 505 582 00 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl 09:30 CET.

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com. 

Bifogade filer