Skip to content

Helena Holmgren avgår som vd för Pricer

Share:

Helena Holmgren har idag informerat Pricer AB:s (publ) styrelse om att hon har beslutat att avgå som vd.

Styrelsen påbörjar rekryteringen av en ny vd direkt. Fram till dess att en ny vd är på plats kommer bolagets nuvarande Group Finance Director, Magnus Midgard, att vara tillförordnad vd och styrelsens ordförande Knut Faremo kommer att vara arbetande styrelseordförande.

Jag vill tacka Helena för hennes bidrag till Pricer som idag är en ledande global aktör inom digitala butikslösningar. Under Helenas ledning har Pricer gjort en omfattande transformation, från renodlad hårdvaruleverantör till ett ledande techbolag inom smart retail. Styrelsen och jag beklagar att Helena har valt att säga upp sig, men vi respekterar hennes beslut, säger Knut Faremo, styrelseordförande för Pricer.

Jag är stolt över att ha fått leda Pricer under snart fem år. Under den tiden har vi gjort en omfattande transformation av bolaget. Vi har dedikerade medarbetare som gör ett fantastiskt jobb varje dag, men efter sju år på bolaget känner jag att det är dags att lämna över till någon annan. Bolaget är mycket väl positionerat och jag har därför fattat beslutet att det nu är rätt tid att lämna över ledarskapet inför framtiden, säger Helena Holmgren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Faremo, styrelseordförande, +33 7 72 27 15 08

Cecilia Vinell, Global Communications manager, +46 (0)768 632 401 

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 22.00 CET.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer