Skip to content

Göran Sundholm avgår som styrelseledamot i Pricer AB

Share:

Göran Sundholm har meddelat styrelsen i Pricer AB att han på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. Göran Sundholm har varit styrelseledamot i Pricer sedan 2021.

Enligt Pricers bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Efter att Göran Sundholm lämnar styrelsen kommer den att bestå av fem ledamöter och därför uppfylla kraven i bolagsordningen.

– Vi tackar Göran för hans engagemang och har full förståelse för beslutet. Vi önskar honom all välgång framöver, säger Knut Faremo, styrelseordförande för Pricer.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Vinell, Head of Corporate Communications, +46-(0)768 632 401 

Knut Faremo, styrelseordförande, +33 7 72 27 15 08

info@pricer.com

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer