Skip to content

Fredrik Berglund, VD, tilldelas personaloptioner

Share:

Styrelsen i Pricer AB (publ) har idag beslutat att tilldela Fredrik Berglund, ny vd i Pricer sedan augusti 2010, 1 miljon personaloptioner ur det existeran...

Styrelsen i Pricer AB (publ) har idag beslutat att tilldela Fredrik Berglund, ny vd i Pricer sedan augusti 2010, 1 miljon personaloptioner ur det existerande programmet TO 10 som godkändes vid årsstämman  2008. Dessa optioner förfaller 30 juni 2012 och har en lösenkurs på 0,74 kronor. Styrelsen beslutade att dessa optioner skall intjänas baserat på fortsatt anställning månadsvis från september 2010 till juni 2012, det vill säga under 22 månader. Denna intjäningsperiod är kortare än vad som framgick av materialet till årsstämman, då på tre år, eftersom det är mindre än tre år kvar till förfall på dessa optioner.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Larsson, ordförande eller Harald Bauer, CFO, Pricer AB: 08-505 582 00 
 

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 3 december 2010 kl. 11:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna. 

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer närmare 6000 installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.  

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer