Skip to content

Franska Intermarché väljer Pricers lösning – Uppskattat ordervärde 2013 - 50 MSEK

Share:

Pricer har vunnit en upphandling som genomförts av Frankrikes tredje största livsmedelskedja, Intermarché. Kedjan har valt Pricers system för elektroniska...

Pricer har vunnit en upphandling som genomförts av Frankrikes tredje största livsmedelskedja, Intermarché. Kedjan har valt Pricers system för elektroniska hyllkantsetiketter till de butiker i Frankrike som ännu inte utrustats med denna lösning.

Intermarché-kedjan består av 1 800 butiker med fristående handlare som var och en fattar beslut om och när man ska investera. Detta gör det svårt att uppskatta värdet på hela uppgörelsen. För 2013 uppskattas ordervärdet till 50 MSEK. Totalt saknar ännu cirka 350 butiker dessa system.

-Vi är glada att kunna befästa vår ställning på den franska marknaden och samtidigt bidra till Intermarchés fortsatta utveckling, säger Fredrik Berglund, VD för Pricer.

   

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, vd eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdag, 19:e april 2013 kl. 15:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer