Skip to content

Förändring i Pricers valberedningen inför årsstämman 2020

Share:

En mindre förändring i valberedningen i Pricer AB (publ) inför årsstämman 2020.

I tillägg till pressmeddelandet från 5 november 2019 gällande utsedd valberedning har Göran Sundholm, företrädare för eget innehav, utsett Jari Ekblad att ersätta honom som ledamot i Pricers valberedning.

Efter denna förändring består valberedningen, utöver styrelsens ordförande Bernt Ingman, inför årsstämman 2020 av:

- Jari Ekblad, nominerad av Göran Sundholm, företrädare för eget innehav.

- Richard Törnblom, nominerad av Sifonen AB/Lars Ingvarsson, Hans Granberg, Anderssons Livs i Tingsryd AB, Stefan Olsson Management AB, J Grill Management AB och Ulf Palm.

- Wilhelm Gruvberg, nominerad av Alcur Fonder AB, Tamt AB/Theodor Jeansson och Thomas Krishan.

- Gunnar Ek, nominerad av mindre aktieägare.

Per den 30 september 2019 representerar dessa aktieägare tillsammans ca 27 procent av rösterna i Pricer AB.

Gunnar Ek har valts till ordförande i valberedningen.

Årsstämman äger rum den 6 maj 2020 kl. 14:00 på Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Pricers valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: ir@pricer.com eller på adress; Pricer AB, Attention: Valberedningen, Box 215, 101 24 Stockholm.

                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och Koncernchef, +46 702 870 068
info@pricer.com

Om Pricer
Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Bifogade filer