Skip to content

Finländska kooperativa detaljhandelskedjan S-gruppen väljer Pricer som leverantör av digitala etiketter

Share:

Efter utförliga utvärderingar av Pricers digitala butikslösning baserad på molnplattformen Pricer Plaza (SaaS) och elektroniska hyllkantsetiketter har finländska S-gruppen valt Pricer som sin nyaste leverantör av dessa lösningar och tecknat ramavtal som löper på fem år.

S-gruppen är ett kundägt finländskt nätverk av företag inom detaljhandels- och servicesektorn med över 1000 butiker i Finland. Gruppens största affärsområde består av fem stormarknadskedjor varav de största är S-market (mer än 440 stormarknader) och Prisma (mer än 70 hypermarket-butiker).

Även om avtalet, som innefattar samtliga kedjor, inte innehåller några åtaganden avseende volymer eller värden, kommer S-gruppen att göra pilotinstallationer i 17 butiker (9 Prisma och 8 S-market) under 2023, med avsikt att under de kommande åren göra installationer i 300 butiker.

Lösningen baseras på molnplattformen Pricer Plaza med en mjukvarulösning som gör att kedjorna centralt kan hantera och kontrollera prissättning, produktinformation och kampanjer på alla elektroniska hyllkantsetiketter i samtliga anslutna butiker. Med Pricer Plaza försvinner behovet av manuella uppdateringar och risken för fel minskar, vilket säkerställer korrekt information och gör verksamheten mer effektiv.

– Vi vill ha de nöjdaste kunderna och även vara den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare. Med tanke på det stora antalet butiker i vår organisation ville vi ha en skalbar och framtidssäker lösning för att optimera arbetet i butik, bland annat plock av beställningar som läggs på nätet och påfyllnad av varor i hyllorna. Pricer hjälper oss att möta alla dessa ambitioner. För oss var det också av största vikt att hitta en leverantör som kunde bli en riktig partner som alltid gör det lilla extra, både idag och under de kommande åren, säger Sampo Päällysaho, SVP Livsmedelshandel vid S-gruppen.

Jag är imponerad av S-gruppens otroligt professionella organisation och det ömsesidiga förtroende och samarbete som har präglat projektarbetet ända från början. Tillsammans med S-gruppen har vi gjort allt för att hitta den bästa lösningen för deras olika butiksformat, säger Kristina Ekhierta, säljansvarig för Finland, Danmark & Baltikum på Pricer.

– Det strategiska beslut som S-gruppen har fattat ligger väl i linje med den större trend vi ser där allt fler detaljhandlare inför digitala butikslösningar. Deras förtroende för vår lösning och vårt engagerade team är ett viktigt steg mot vår vision om att bli handelns förstahandsval av lösningar för automatisering och kommunikation vid butikshyllan, säger Mats Arnehall, Head of Region Europe på Pricer.

Order som läggs inom ramavtalet tas upp i Pricers orderingång för det kvartal där de tas emot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Arnehall, Head of Region Europe, 070-8108084

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 september 2023 kl. 08.30 CET.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer