Skip to content

Felaktigt kommunicerad tillväxtprognos

Share:

I en platsannons från Nigel Wright med Pricer som avsändare har en tillväxtprognos för 2017 felaktigt kommunicerats. Bolaget vill härmed förtydliga att detta inte är en offentlig målsättning eller officiell tillväxtprognos. Bolaget väljer också fortsatt att inte lämna någon prognos för 2017.

’Det är beklagligt och olyckligt att denna situation uppstått. Avsikten i annonsen var att attrahera lämpliga kandidater där fokus inte primärt låg på den faktiska omsättningssiffran utan var ett uttryck för en storleksordning på bolaget’, säger Pricers VD Andreas Renulf

 
För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Renulf, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00
Helena Holmgren, CFO, Pricer AB, +46 70 287 00 68

 
Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 12.15 CET.
 

 
Pricer
grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com. 

Bifogade filer