Skip to content

Europeiskt butikskooperativ tecknar ramavtal med Pricer

Share:

Pricer AB och ett ledande europeiskt butikskooperativ inom dagligvaruhandeln tecknar ramavtal för de kommande tre åren.

Pricers långvariga kund, ett ledande europeiskt butikskooperativ, visar förnyat förtroende för Pricers skalbara butikskommunikationslösning baserad på elektroniska hyllkantsetiketter. Ramavtalet med kedjan, som består av cirka 800 oberoende stormarknader, löper på tre år och avser installation av Pricers elektroniska hyllkantsetiketter. Även om inte avtalet innehåller några minimiåtaganden avseende volym eller värde, är kundens avsikt att genomföra installationer under de kommande tre åren till ett förväntat värde om cirka 300 MSEK.

– Vi är oerhört glada över det förnyade förtroendet från denna långsiktiga kund. Kvaliteten på vår lösning, lyhördheten från hela Pricer-teamet och den nära relationen med kunden har lagt grunden för ett ömsesidigt förtroende, säger Mats Arnehall, Head of Region Europe, Pricer.

För ett antal år sedan installerade kunden Pricers segmentsetiketter för att säkerställa prisautomatisering i butikerna. Med den nya generationens etiketter med Pricer Instant flash med realtidsfunktion, som kunden nu har beställt, kan butikerna spara både tid och pengar när de används för att bland annat plocka onlineorder i butik, en tjänst som har ökat enormt sedan pandemin, eller varupåfyllnad. Etiketternas informationssida hjälper också butikerna att kontrollera lagernivåer och underlättar inventeringen.

Order som läggs inom ramavtalet tas upp i Pricers orderingång för det kvartal där de tas emot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Arnehall, Head of Region Europe, 070-8108084

Magnus Larsson, tf vd, 0704-316 851

info@pricer.com

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer