Skip to content

En av Argentinas största dagligvarukedjor väljer Pricers elektroniska hyllkantssystem

Share:

En av Argentinas största dagligvarukedjor kommer att installera Pricers elektroniska hyllkantslösningar i samtliga sina stormarknader. Ordern följer på en omfattande studie där kunden utvärderat samtliga konkurrerande lösningar på den argentinska marknaden. Pricers flexibla och kostnadseffektiva system uppfyller kraven på pålitlighet och skalbarhet.

”Denna strategiskt betydelsefulla order bekräftar Pricers position som marknadsledare i Latinamerika”, säger Jonas Vestin, VD för Pricer AB. ”Dagligvarubranschen arbetar med starkt kostnadsfokus och höga krav på effektivitet. Pricer, och vår argentinska partner, Compañia Hasar, kan nu vara med i kundens långsiktiga tillväxtplan och stärka deras lönsamhet.”

”Vår kund studerade samtliga konkurrerande lösningar i Argentina och valde Pricer för att vi kan leverera en pålitlig tvåvägs-kommunikationslösning med bevisad förmåga att ändra priserna enligt kundens högt ställda krav”, säger Mauricio Bazan, försäljningsdirektör för Pricer Latin America.

Ordern kommer att levereras under första kvartalet 2016 och bedöms ha begränsad effekt på koncernens resultat för kvartalet.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Vestin, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00
Helena Holmgren, CFO, Pricer AB, +46 70 287 00 68

   
Informationen är sådan som Pricer AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2016 kl. 12:30.

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer