Skip to content

Delårsrapport januari–mars 2023 – Pricer AB

Share:

Första kvartalet 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 571,4 MSEK (465,9), en ökning med 22,6 procent jämfört med samma period föregående år. · Av net...

Första kvartalet 2023

 

  • Nettoomsättningen uppgick till 571,4 MSEK (465,9), en ökning med 22,6 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Av nettoomsättningen avser 14,5 MSEK (10,2) återkommande intäkter.
  • Rörelseresultatet uppgick till –13,9 MSEK (–9,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal om –2,4 procent (–2,1).
  • Orderingången var 707 MSEK (551), en ökning med 28,3 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Orderstocken uppgick till 613 MSEK (464), varav merparten avses levereras under andra och tredje kvartalet 2023.
  • Periodens resultat uppgick till –27,2 MSEK (–9,5).
  • Resultat per aktie före utspädning var –0,24 SEK (–0,09). Resultat per aktie efter utspädning var –0,25 SEK (–0,09).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var –24,6 MSEK (–20,3).

 

 

Vd och koncernchef Magnus Larsson kommenterar

 

Årets första kvartal visade en fortsatt stark orderingång. Omsättningen steg till 571 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 23 procent år över år och orderingången var den näst högsta i Pricers historia: 707 MSEK (+28 procent år över år). Det är glädjande att vårt fokus på att vinna nya kunder genererar resultat såväl omsättningsmässigt som i form av orderingång. Vi får dessutom extra skjuts av starka underliggande marknadstrender och det är tydligt att marknaden växer kraftigt, i linje med vad vi tidigare kommunicerat.

 

Kundintresset och den generella viljan att investera i butiksdigitalisering är rekordstort. Utöver baltiska detaljhandelskedjan Rimi och italienska skönhetskedjan Pinalli är ett exempel den ledande franska byggvarukedja som under kvartalet valde Pricers lösning för sina över 100 franska butiker. Installationen beräknas pågå under andra halvåret 2023 och värdet är upp till cirka 90 MSEK.

 

Rörelseresultat låg i paritet med föregående års första kvartal och uppgick till –14 MSEK jämfört med –10 MSEK för motsvarande period 2022. Som tidigare fortsätter vårt fokus på att öka vår bruttomarginal genom att förhandla ned våra komponent- och produktionskostnader, förhandla om våra kundkontrakt och genom ett utökat SaaS- och mjukvaruerbjudande. Vi arbetar även aktivt med att minska våra operativa kostnader utan att påverka vår förmåga att utveckla, producera, sälja och leverera.

 

Vi ser fortsatt en press på bruttomarginalen som visserligen sjönk jämfört med samma period förra året, men som samtidigt visar en försiktig förbättring kvartal över kvartal och uppgick till 15,8 procent. Konkret ser vi att komponentkostnaderna kommer ner ytterligare från och med andra kvartalet i år. De får genomslag under sommaren och är ett resultat av våra pågående initiativ att sänka kostnader. Samtidigt är vi överens om prishöjningar med några av våra större kunder och vi räknar därför med bättre förutsättningar för en stigande bruttomarginal under andra halvåret 2023.
 

En ökande andel fyrfärgsetiketter kommer även över tiden att bidra till en stärkt bruttomarginal. Intresset för fyrfärg är otroligt stort och vi ser nu en ökning i fyrfärgsordrar som innebär att vi snart ser de första installationerna i bland annat Sverige. Ett inflationsdrivet behov av stora prisförändringar tillsammans med en ökad digitalisering av butiksprocesser gör att vi även ser en kraftig efterfrågan på våra premiumetiketter med en exceptionell livslängd vilket ytterligare förbättrar vår marginal.

 

Vår produktion i Tyskland är nu igång. Vi kommer att ha en officiell invigning i fabriken senare under våren och räknar med att den producerar med full kapacitet efter sommaren. Att kunna erbjuda våra kunder kundnära produktion är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv och därför ett starkt säljargument.

 

Vi befinner oss i en spännande fas inom vår produktutveckling och kunde på mässan EuroShop i Düsseldorf presentera en ny etikett med ett helt nytt formspråk anpassat för framförallt byggvaruhandeln. Den väckte ett mycket stort intresse bland såväl kunder som konkurrenter. Vår utveckling av nya spännande produkter i enlighet med vår uppdaterade strategi fortgår enligt plan och jag ser fram emot att få berätta mer framöver.

 

Vår vision om att vara handelns förstahandsval är en viktig del av fortsatt framgång och vi ser optimistiskt på framtiden. Goda kundrelationer, fantastiska medarbetare och ett starkt erbjudande i en växande marknad ger oss mycket goda framtidsutsikter.

 

Magnus Larsson

Vd och koncernchef

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Susanna Zethelius, CFO, 0704-440 092

info@pricer.com

 

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2023 kl. 08.30 CET.

 

 

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer