Skip to content

CFO Harald Bauer utses till tillförordnad VD

Share:

Styrelsen för Pricer utser bolagets CFO, Harald Bauer, att även tjänstgöra som tillförordnad VD. Detta föranlett av att Fredrik Berglund, som sade upp sig i slutet av november, i dag lämnar sin befattning som VD. Fredrik Berglund står därefter till bolagets förfogande. Samtidigt fortsätter processen att finna en ny VD till bolaget.

Harald Bauer har varit anställd som CFO vid Pricer i två omgångar 1998-2001 och 2004 till dags dato.
  

För ytterligare information kontakta:
Markus Gerdien, styrelseordförande Pricer AB, tel. 070 – 610 52 93
Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

   

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndag, 16:e december 2013 kl. 15:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer