Skip to content

Canadian Tire Dealer Association väljer Pricer som exklusiv leverantör av digitala prisetiketter och lägger en första order

Share:

Canadian Tire Dealer Association, CTDA, ett detaljhandelsnätverk med cirka 500 butiker runt om i Kanada, har tecknat ett ramavtal med Pricer som blir exklusiv leverantör av system med digitala prisetiketter. Den första ordern uppgår till cirka 100 MSEK. Den innefattar infrastruktur för kedjans alla butiker och avrop görs i takt med att installationerna genomförs under nästa år. Dessutom ingår kompletta installationer och delinstallationer med Pricers system i 38 butiker, vilka ska vara slutförda under första kvartalet 2021.

Valet av Pricer är resultatet av en två år lång utvärdering av konkurrerande system för kommunikation av pris och produktkampanjer samt för butiksdigitalisering. Utöver installation av infrastruktur innehåller inte ramavtalet några minimikvantiteter eller minimibelopp. Butikernas löpande investeringsbeslut rapporteras vid tidpunkten som en del av Pricers orderingång och nettoomsättning. De fristående butikerna i CTDA:s nätverk fattar självständigt beslut om sina investeringar inom ramen för de avtalade villkoren. Ordervärdet per butik kommer därför att variera kraftigt. Det genomsnittliga värdet för en hel butiksinstallation beräknas till cirka 3 MSEK.

CTDA, som har en framgångsrik affärsmodell och stor variation i sitt detaljhandelsutbud, från fordon och sportartiklar till allmänna produkter och trädgårdsartiklar, satsar på att konkurrera mer aggressivt. De har därför valt att hjälpa handlarna att driva butikerna mer effektivt och ge medarbetarna verktyg för att förbättra kundservicen samtidigt som kunderna får en bättre köpupplevelse med synkroniserad och smidig upplevelse i alla kanaler, såväl digitala som i butik.

Efter omfattande pilotprojekt valde CTDA Pricers optiska trådlåsa kommunikation och de marknadsledande och helt grafiska digitala prisetiketterna i trefärgsutförande för skalbar installation i hela Kanada. Pricers ledande kanadensiska partner, JRTech Solutions, tillhandahåller ett innovativt system för hyllkantsfästen och andra tillbehör samt ytterligare professionella tjänster för att stödja CTDA.

– Våra butiksägare ville ha ett system för prisautomatisering som kunde stödja deras verksamheter. Eftersom vi har så stor geografisk spridning och många butiker av olika storlek behövde vi noga utvärdera leverantörerna och systemens skalbarhet. Vi valde Pricer tack vare att deras system är tillförlitligt och robust samt har hög kommunikationshastighet och låg energiförbrukning, säger Neil Maizen, Executive Vice President och Chief Information officer vid CTDA.

– För att verkligen kunna konkurrera måste butiksägare ha kapacitet att reagera i realtid i hela kedjan. Med Pricer kan CTDA fatta snabbare beslut och samtidigt ge såväl medarbetare som kunder en bättre upplevelse, säger Charles Jackson, Head of Americas region, Pricer.

– Vi är oerhört glada över att ha blivit utvalda som exklusiv leverantör av digitala prisetiketter av CTDA, en ledande kanadensiska detaljhandelsorganisation. Vi ser fram emot lyckade installationer runt om i hela Kanada. De kommer att ge butikerna i CTDA:s nätverk avancerade lösningar för butiksdigitalisering under många år framöver, säger Helena Holmgren, vd på Pricer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Donald Charles Jackson, Head of Americas region, +1 404 863-2399

Helena Holmgren, vd och koncernchef, +46 702 870 068

Susanne Andersson, CFO, +46 730 668 904

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Om Pricer

Pricer AB, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer