Skip to content

Betydande beställning från fransk byggvarukedja till Pricer

Share:

En av Pricers befintliga kunder inom byggvarusektorn har lagt en beställning till ett värde av cirka 50 miljoner kronor till Pricer. Beställningarna är en del av ett utbytesprogram där tidigare generationers etiketter ska ersättas med nya smartTAG-etiketter (med blinkfunktionalitet). Beställningen inkluderas i orderingången för första kvartalet 2017 och väntas till största delen levereras under andra och tredje kvartalen 2017.

”Kundens fortsatta förtroende för Pricer som leverantör av automatiserade digitala hyllkantssystem och tillhörande digitala tjänster är glädjande och just byggvarusektorn är ett viktigt segment i vår fortsatta tillväxtplan”, säger Andreas Renulf, som tillträdde som ny VD och Koncernchef på Pricer vid årsskiftet.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Renulf, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00


Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer