Skip to content

Best Buy går vidare med ytterligare installationer av Pricers digitala prisetiketter

Share:

Best Buy har beställt Pricers digitala prisetiketter och tillhörande digitala lösningar för installation i fler än 150 butiker. Det uppskattade värdet av d...

Best Buy har beställt Pricers digitala prisetiketter och tillhörande digitala lösningar för installation i fler än 150 butiker. Det uppskattade värdet av den nya ordern är ca 260 miljoner kronor och kommer att ingå i Pricers orderingång för det andra kvartalet 2018. Leveranserna är planerade att påbörjas under tredje kvartalet 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Donald Charles Jackson, VD Pricer, Inc., +1 404 863-2399, eller Helena Holmgren, tf VD, Pricer AB, +46 (0)70 2870068

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 08:00 CET. 


Pricer
grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com. 

Bifogade filer