Skip to content

Associated Food Stores väljer Pricer som föredragen leverantör av digitala butikslösningar

Share:

Efter att ha gjort pilotinstallationer i sju butiker med Pricers digitala butikslösning baserad på elektroniska hyllkantsetiketter och molnplattformen Pricer Plaza (SaaS) har Associated Food Stores valt Pricer som föredragen leverantör.

Associated Food Stores är en ledande amerikansk kooperativkedja inom dagligvaruhandeln med mer än 450 fristående stormarknader i västra USA, och som nu erbjuder Pricers lösning till sina medlemmar för att stödja deras butiksdrift.

För oss var det absolut viktigast att hitta rätt teknik som kan effektivisera våra medlemmars butiksdrift både idag och framåt. Vi har ett mycket brett nätverk av butiker som vi erbjuder en rad olika tjänster, så därför var det viktigt att hitta rätt leverantör för att möta dessa utmaningar och minimera arbetet för vårt supportteam. Pricer har levererat en tillförlitlig och stabil teknik, och har också helt klart bidragit kraftigt till att öka produktiviteten i vår verksamhet. Pricer har bevisat att de är ”Best in Class”, säger Chad Cameron, VP Information Technology, Associated Food Stores.

Associated Food Stores testade vår lösning genom pilotinstallationer i sju butiker, samtidigt som de även testade andra lösningar. Till grund för deras beslut att välja oss var att systemet är skalbart och tillförlitligt, men också att det framtidssäkrar behovet av prissättning i realtid, säger Robert Willcox, VP and Head of US West, Pricer Inc.

– Det här beslutet har stor betydelse för vår ställning på den amerikanska livsmedelsmarknaden i takt med att ledande detaljhandlare väljer nya lösningar för att automatisera sin verksamhet. Vi vill tacka Associated Food Stores för att de väljer Pricer för att lösa utmaningen med att skala upp den nya tekniken och möta de ständigt föränderliga behoven i butikerna, säger Charles Jackson, Head of the Americas, Pricer.

Avtalet innehåller inga minimiåtaganden avseende volym eller värde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Donald Charles Jackson, Head of the Americas, +1 866 463 4766

Robert Willcox, VP and Head of US West, +1 866 463 4766

info@pricer.com

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Bifogade filer