Pricer samarbetspartners

 

Pricer strävar efter att erbjuda kompletta lösningar baserade på ledande teknologi, produkter och lösningar. Därför samarbetar vi med partners för att ta fram relevanta, tillförlitliga och innovativa lösningar.

Om du har frågor eller förslag på organisationer som du tycker borde ingå i Pricers ekosystem, kontakta oss.

Revionics

Revionics tillhandahåller lösningar för prissättning, kampanjer, prissänkningar och insikter om konkurrenssituationen. Revionics beräkningar visar att 37 procent av den vinst som går att göra med dynamisk prissättning kräver att butiken har digitala prisetiketter.

Läs mer här

Whywaste

Ett sofistikerat men lättanvänt verktyg för hantering av utgångsdatum på livsmedel. Systemet finns idag hos ett stort antal detaljhandelsbutiker världen över och har hjälpt dem att minska matsvinn och intäktsbortfall. Genom att systemet bygger på Pricers Instant Flash kan tiden som läggs på att kontrollera utgångsdatum reduceras kraftigt.

Läs mer här

Re-Vision

En global leverantör av mobila självskanningslösningar som möjliggör en innovativ shoppingupplevelse inom detaljhandeln. Re-Visions lösning baseras på Pricers elektroniska hyllkantsetiketter för att ge ett ökat konsumentengagemang. Exempelvis använder Re-Vision etiketternas blinkfunktion för att uppmärksamma konsumenten på rekommenderade kompletterande produkter.

Läs mer här

Kom i kontakt med Pricer