Företagsansvar

Aktiviteter som rör företagets ansvar – Corporate Responsibility (CR) – är viktiga för Pricers långsiktiga värdeskapande, och omfattar hela hållbarhetsområdet från miljö, hälsa och säkerhet till utmaningar som rör regelefterlevnad, affärsetik och relationer med medarbetare, kunder, leverantörer och samhället.

Var Pricer än återfinns följer vi lagar, regler och förordningar, vi respekterar de mänskliga rättigheterna och bolaget karakteriseras av sin exemplariska affärsetik.

Hållbarhet

Den 21 december 2016 antog styrelsen i Pricer AB en ny hållbarhetspolicy på engelska. Syftet med hållbarhetspolicyn är att skapa ett ramverk och legal plattform för hållbarhetsarbetet inom Pricer.

Här kan du läsa den kompletta policyn på engelska.