Ledande befattningshavare

En kundorienterad organisation – Pricers företagskultur kännetecknas av lyhördhet och korta beslutsvägar samt att organisationen arbetar kund- och processorienterad.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av VD, finanschefen samt verksamhetschefer.

Magnus Larsson
Tf VD

Utbildning: Elektroingenjör
Född: 1970
Nationalitet: svensk
Anställd: 2019

Övriga uppdrag: Inga.
Innehav: 1 500 B aktier
Tidigare uppdrag: Över 20 års internationell erfarenhet från ett antal ledande befattningar inom försäljning och olika former av tjänsteverksamhet framför allt inom telekomindustrin. Tidigare arbetsgivare inkluderar Edgeware, Nokia Siemens Networks, Nokia och Sonera.

Susanna Zethelius 2021 - foto Maria Cruseman -4

Susanna Zethelius
CFO

Utbildning: Civilekonom
Född: 1980
Nationalitet: svensk
Anställd: 2021

Övriga uppdrag: Inga
Innehav: Inga
Tidigare uppdrag: Över 10 års erfarenhet av ledande roller inom finans och och strategisk produktledning från det internationella mediebolaget Clear Channel, senast som CFO för Clear Channel Skandinavien. Tidigare erfarenhet från structured finance på BNP Paribas i London och management consulting på Booz & Co i Stockholm.

Edvin Ruud
VP Sales

Utbildning: Dipl. Computer Science, B.Sc. BA and Econ., MBA
Född: 1963
Nationalitet: norsk
Anställd: 2018

Övriga uppdrag: Inga.
Innehav: 31 733 B-aktier
Tidigare uppdrag: Över 30 års internationell erfarenhet inom försäljnings- och chefspositioner inom främst telekom och IT-industrin. VD och koncernchef på Apis IP-Solutions Training AB, VP Sales EMEA på Powerwave Technologies AB, VD och koncernchef på ClimateWell AB, Operations Director Norden på Cisco Systems, Försäljningsdirektör EMEA på Ciena Europe och Försäljningsdirektör på Ericsson Storbritannien.

Jörgen Jost auf der Stroth
Vice President Operations

Utbildning: Master i elektronisk mekanik
Född: 1964
Nationalitet: svensk
Anställd: 2018

Övriga uppdrag: Inga.
Innehav: 30 156 B-aktier
Tidigare uppdrag: Över 20 års erfarenhet som chef inom global engineering management, affärsutveckling, elektronikutveckling, supply chain management, logistik- och inköp samt komplex produktförsäljning med erfarenhet från Europa, Asien och Nordamerika inom några av världens ledande teknikföretag såsom Tieto, Ericsson, Teleca och Cybercom.

(Donald) Charles Jackson
Head of Americas region

Utbildning: Fil kand i företagsekonomi
Född: 1963
Nationalitet: Kanadensisk
Anställd: 2014

Övriga uppdrag: Inga.
Innehav: 184 509 B-aktier
Tidigare uppdrag: Över 30 års internationell erfarenhet inom försäljnings- och chefspositioner inom främst detaljhandeln. Tidigare positioner inom Pricer; EVP Global Sales, Strategy & Marketing, Vice VD och koncernchef 2016, VD och koncernchef 2007-2010. Därutöver Chef Frankrike & Global försäljningschef, VP Strategy & Business Development på SES Imagotag 2011-2014, General Manager Europa på Boston Group och diverse försäljnings- och marknadspositioner inom teknik- och telekomindustrin.

Chris ChalkitisChris Chalkitis
Chief Digital Officer

Utbildning: Certified Engineer
Född: 1969
Nationalitet: svensk
Anställd: 2019

Övriga uppdrag: –
Innehav: –
Tidigare uppdrag: Ett flertal nyckelroller inom kommunikations-, data- och elektronikbranschen, inom både produktutveckling och end-to-end tjänsteutveckling inom olika teknikområden vid företag som Vireone AB (grundare och vd), Apsis, Com Hem, Tele 2 och Ericsson. Olika roller inom Pricer sedan 2019.