Ledande befattningshavare

En kundorienterad organisation – Pricers företagskultur kännetecknas av lyhördhet och korta beslutsvägar samt att organisationen arbetar kund- och processorienterad.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av VD, vice VD, finanschefen samt verksamhetschefer.

 

Helena Holmgren
VD och koncernchef

Utbildning: MBA
Född: 1976
Nationalitet: svensk
Anställd: 2015

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Hexatronic Group AB.
Innehav: 109 937 egna och 1 540 närstående B-aktier
Tidigare uppdrag: Över 15 års erfarenhet inom olika finanspositioner i internationella bolag med fokus på tillväxtstrategier, finansiell kontroll och change managment. Tillförordnad CEO Pricer 2017-2018, CFO Pricer 2015-2017, CFO Edgeware och flera olika ekonomiroller inom bl a Intrum Justitia och EF Education.

Edvin Ruud
VP Sales

Utbildning: Dipl. Computer Science, B.Sc. BA and Econ., MBA
Född: 1963
Nationalitet: norsk
Anställd: 2018

Övriga uppdrag: Inga.
Innehav: 12 500 B-aktier
Tidigare uppdrag: Över 30 års internationell erfarenhet inom försäljnings- och chefspositioner inom främst telekom och IT-industrin. VD och koncernchef på Apis IP-Solutions Training AB, VP Sales EMEA på Powerwave Technologies AB, VD och koncernchef på ClimateWell AB, Operations Director Norden på Cisco Systems, Försäljningsdirektör EMEA på Ciena Europe och Försäljningsdirektör på Ericsson Storbritannien.

Nils Hulth
VP Product Management and Business Development

Utbildning: Fil mag i datavetenskap och Fil mag i evolutionära och adaptiva system
Född: 1971
Nationalitet: svensk
Anställd: 2006

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Convertus AB.
Innehav: 62 874 B-aktier
Tidigare uppdrag: 20+ år i olika ledande befattningar i internationella högteknologiska B2B-organisationer inom life science och detaljhandel. Olika befattningar på Pricer sedan 2006, bland andra; Försäljningschef, Chief Digital Officer, VP Affärsutveckling/FoU. Tidigare VD för ett start-up teknikbolag Rotundus AB, affärscoach via Uppsala Innovation Center, mjukvaruutveckling på Biotage AB, Pyrosequencing AB och CellaVision AB.

Jörgen Jost auf der Stroth
VP Supply chain & Procurement

Utbildning: Master i elektronisk mekanik
Född: 1964
Nationalitet: svensk
Anställd: 2018

Övriga uppdrag: Inga.
Innehav: 15 500 B-aktier
Tidigare uppdrag: Över 20 års erfarenhet som chef inom global engineering management, affärsutveckling, elektronikutveckling, supply chain management, logistik- och inköp samt komplex produktförsäljning med erfarenhet från Europa, Asien och Nordamerika inom några av världens ledande teknikföretag såsom Tieto, Ericsson, Teleca och Cybercom.

(Donald) Charles Jackson
Head of Americas region

Utbildning: Fil kand i företagsekonomi
Född: 1963
Nationalitet: Kanadensisk
Anställd: 2014

Övriga uppdrag: Inga.
Innehav: 112 751 B-aktier
Tidigare uppdrag: Över 30 års internationell erfarenhet inom försäljnings- och chefspositioner inom främst detaljhandeln. Tidigare positioner inom Pricer; EVP Global Sales, Strategy & Marketing, Vice VD och koncernchef 2016, VD och koncernchef 2007-2010. Därutöver Chef Frankrike & Global försäljningschef, VP Strategy & Business Development på SES Imagotag 2011-2014, General Manager Europa på Boston Group och diverse försäljnings- och marknadspositioner inom teknik- och telekomindustrin.

Susanne Andersson
CFO

Utbildning: Civilekonom
Född: 1971
Nationalitet: svensk
Anställd: 2019

Övriga uppdrag: Inga.
Innehav: 5 500 B aktier
Tidigare uppdrag: CFO & Kommunikationschef ChromoGenics, VP Head of Investor Relations PostNord, CFO Nordic Mines och 15+ års internationell erfarenhet inom olika finans- och managementpositioner inom Ericsson och telekomindustrin.

Magnus Larsson
VP Customer Operations

Utbildning: Elektroingenjör
Född: 1970
Nationalitet: svensk
Anställd: 2019

Övriga uppdrag: Inga.
Innehav: 1 500 B aktier
Tidigare uppdrag: Över 20 års internationell erfarenhet från ett antal ledande befattningar inom försäljning och olika former av tjänsteverksamhet framför allt inom telekomindustrin. Tidigare arbetsgivare inkluderar Edgeware, Nokia Siemens Networks, Nokia och Sonera.